Ajani se opleidingsverskaffer is ‘n merSETA geakkrediteerde opleidingsinstansie. Die merSETA is die leidende ambag-SETA in Suid-Afrika.

Belangrik om te weet

Dit beteken dat volgens wet, in sake die ambagsopleidingsmodel in Suid-Afrika, gedikteer deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en NAMB, mag Ajani slegs studente by werkgewers plaas wat merSETA en NAMB goedkeuring het. Studente kan ook hierdie praktiese komponent by werkgewers aflê wat ‘n MOU na die merSETA het byvoorbeeld die Agriseta, Foodbevseta, TETA en W&R.

SETA en NAMB werkplekgoedkeuring in die student se betrokke ambag is ‘n voorvereiste om ‘n NAMB/SETA-leerlingkontrak te kan registreer.

Eenvoudig gestel: Die werkgewer moet die vereiste gereedskap, toerusting en gekwalifiseerde ambagsmanne op die perseel hê om sodoende aan die leerling die vereiste werkplekervaring te bied, geskoei op die SETA/NAMB kurrikulum by die kollege aangebied.

SETA-akkreditasie is nie dieselfde as SETA en NAMB werkplekgoedkeuring nie. SETA akkreditasie sonder werkplekgoedkeuring is nie genoegsaam om ‘n NAMB/SETA leerlingkontrak te kan registreer nie.

SETA-akkreditasieSETA en NAMB Werkplekgoedkeuring
23 SETA’s in SA.‘n Organisasie het ‘n werkswinkel (waar van toepassing), die korrekte toerusting en gereedskap, gekwalifiseerde ambagslui in die betrokke leerling se ambag om as mentor vir die student te kan optree.
Elke organisasie sorteer onder die jurisdiksie van ‘n spesifieke SETA gegrond op die industrie waarin die organisasie funksioneer.Werkplekondervinding in die leerling se betrokke ambag is ‘n voorvereiste vir die betrokke NAMB/SETA-leerlingkontrak.
‘n Organisasie is geakkrediteer by EEN SETA en betaal vaardigheidstoelaag slegs aan hierdie SETA.Geen toelae/fooie word vir hierdie goedkeuring aan die SETA betaal nie.
‘n Organisasie kan SETA en NAMB werkplekgoedkeuring by MEER AS EEN SETA hê.

Enige werkgewer/kontrakteur kan aansoek doen vir die betrokke SETA en NAMB werkplekgoedkeuring. Die werkgewer betaal geen toelae/fooie aan die SETA nie. Ajani fasiliteer die aansoek en proses.

Belangrik om te weet

Volgens die merSETA mag ‘n leerlingkontrak slegs 6 maande terug gedateer word. Dit beteken die SETA-leerlingkontrak moet binne hierdie tydperk afgehandel word. Hierdie mag verskil van SETA tot SETA.

Indien ‘n leerling by ‘n werkgewer werksaam is wat aansoek gedoen het vir die vereiste SETA en NAMB werkplekgoedkeuring, moet die begindatum eers bepaal word wanneer die goedkeuring afgehandel is. Die kontrak moet eers wanneer die werkplek goedgekeur is, teruggedateer word.

Voorvereistes:

 • Fabriek/Werkswinkel (waar van toepassing)
 • A lys van gereedskap gebaseer op die SETA en NAMB kurrikulum.

Vir Meulmaker aansoek, voltooi die Elektrisiën en Gereedskapsmaker Gereedskapslys. (Kategorieë soos van toepassing.)

Vir Elektrisiën aansoek, voltooi die Elektrisiën Gereedskapslys.

Vir Diesel aansoek, voltooi die Diesel Gereedskapslys.

Vir Passer en Draaier aansoek, voltooi die Gereedskapsmaker Gereedskapslys. (Kategorieë soos van toepassing.)

Vir Gereedskapsmaker aansoek, voltooi die Gereedskapsmaker Gereedskapslys. (Kategorieë soos van toepassing.)

 • SETA Werkplekgoedkeuring Aansoekvorm.
 • Sertifikate van gekwalifiseerde ambagslui op die perseel.
 • Belastingvrywaring sertifikaat / EMP201
 • Sertifikaat van Gesondheid -en Veiligheidsbeampte

Hoe om aansoek te doen

E-pos asb die bostaande dokumente na Ajani om by die SETA in te dien.

‘n Inspeksiedatum word deur die SETA uitgereik.

Ajani/SETA kan geen waarborg kan alvorens die inspeksie gegee word dat ‘n werkplek goedgekeur sal word nie.

Vir enige vrae mbt voltooiing van die vorms, kontak ons gerus.

 • Verhoogde BEE-telling gebaseer op vaardigheidsontwikkeling.
 • Vlak 3 institusionele opleidingskennis en vaardigheid, maar die indiensname van ‘n eerste jaar leerling.
 • Tot en met R30 000+ SARS belastingverligting op elke geregistreerde NAMB/SETA leerlingkontrak.
 • Gratis – geen toelae/fooie word aan die SETA vir hierdie goedkeuring betaal nie.
 • Leerders kan in diens geneem word en verhoog organisaasie produktiwiteit verhoog.