Voordele

Om Sol-Tech studente in diens te neem vir hul praktiese werkplekkomponet om as ambagsman te kwalifiseer, hou groot voordele in vir werkgewers.

 • Geen plasingsfooi.
 • Studente het N1 en N2.
 • Studente het Fase 1, 2 en 3 institusionele opleiding.
 • N1, N2 en institusionele opleiding – privaat voor betaal.
 • Geen opleidingskoste vir die organisasie – slegs ‘n vakleerlingsalaris.
 • Studente begin by maatskappye as eerstejaars, maar bring 3de jaars vlak kennis en vaardigheid na die organisasie.
 • Die leerling is voltyds by die werkgewer vir sy praktiese werkplekkomponent – keer nie terug kollege toe vir opleiding nie.
 • Leerlinge voeg produksiewaarde by tot die organisiasie – geen basiese opleiding nodig nie.
 • Organisiasie neem leerlinge in diens vir slegs in vir slegs 12 maande – student het reeds N1, N2 en institusionele opleiding.
 • Organisasie spaar baie geld VS. ‘n leerling wat van die straat sonder N1, N2 en institusionele opleiding gewerf word.
 • Geen risiko van produksie wat verlore gaan nie.