• Jy is welkom om jou eie SETA en NAMB goedgekeurde werkgewer te werf… dalk om iets na aan jou huis te vind.

Ajani wil seker maak die werkgewer voldoen aan die vereiste SETA en NAMB werkplekgoedkeuring vir jou betrokke ambag alvorens ‘n NAMB/SETA-leerlingkontrak geregistreer kan word.

Ajani wil ook uitklaar wie die kontrakregistrasie gaan behartig.

  • Werkgewers wat onder die merSETA, Foodbevseta, Agriseta, TETA en W&R sorteer, kan Ajani studente as leerlinge in diens neem.

Op een voorwaarde: Die betrokke werkgewers het die vereiste SETA en NAMB werkplekgoedkeuring vir jou ambag.

  • As die werkgewer nie die vereiste SETA en NAMB werkplekgoedkeuring het nie, sal Ajani die proses fasiliteer. Dit is as die werkgewer dit verkies en samewerking toon.
  • Ajani kan geen waarborg lewer dat ‘n werkgewer SETA en NAMB werkplekgoedkeuring sal kry nie.
  • Volgens die merSETA mag ‘n leerlingkontrak slegs 6 maande terug gedateer word. Dit beteken die NAMNB/SETA-leerlingkontrak moet binne hierdie tydperk geregistreer word.

Indien ‘n leerling by ‘n werkgewer werksaam is wat aansoek gedoen het vir die vereiste SETA en NAMB werkplekgoedkeuring, moet die begindatum eers bepaal word wanneer die goedkeuring afgehandel is. Die kontrak moet ook eers wanneer die werkplek goedgekeur is, teruggedateer word.

Belangrik om te weet:
Wanneer ‘n student sy eie werkgewer gewerf het en nalaat om Ajani in kennis te stel, sal Ajani nie verantwoordelik gehou word vir ‘n NAMB/SETA-leerlingkontrak wat nie geregistreer is nie, of enige ander kontraktuele/praktiese werkstyd kwessies wat hieruit mag ontstaan.