• Relevante SETA en NAMB werkplekgoedkeuring vir die betrokke ambag is ‘n voorvereiste vir die registrasie van die NAMB/SETA-leerlingkontrak. Sonder hierdie goedkeuring is die student se praktiese tyd streng gesproke nie geldig nie.

Voorbeeld

XYZ werkgewer is by die merSETA geakkrediteer. Blake Ronalds het as Meulmaker by die opleidingsinstansie studeer.  XYZ werkgewer moet die betrokke SETA en NAMB werkplekgoedkeuring vir meulmaker hê om die NAMB/SETA-leerlingkontrak te kan registreer.  Dit beteken XYZ werkgewer het die vereiste gereedskap, toerusting en ‘n gekwalifiseerde meulmaker/s op die perseel om Blake Ronalds te kan mentor en die vereiste werkplekondervinding te kan bied soos in die SETA kurrikulum vervat.

 

Belangrik om te weet:

  • Volgens die merSETA mag ‘n leerlingkontrak slegs 6 maande terug gedateer word. Dit beteken die SETA-leerlingkontrak moet binne hierdie tydperk afgehandel word.
  • Indien ‘n leerling by ‘n werkgewer werksaam is wat aansoek gedoen het vir die vereiste SETA en NAMB werkplekgoedkeuring, moet die begindatum eers bepaal word wanneer die goedkeuring afgehandel is. Die kontrak moet eers wanneer die werkplek goedgekeur is, teruggedateer word.
  • ‘n Geregistreerde NAMB/SETA-leerlingkontrak gelyk aan 12 maande is ‘n voorvereiste om te kan vaktoets skryf.
  • Indien ‘n leerling van werkgewer skuif, is hy/sy self verantwoordelik vir die oordrag van die SETA leerlingkontrak. ‘n NAMB/SETA-leerlingkontrak kan slegs binne dieselfde SETA oorgedra word. Die nuwe werkgewer moet die vereiste SETA en NAMB goedkeuring in plek hê. Die student mag nie by werkgewer B begin werk alvorens die oordrag van die registrasie nie afgehandel is nie.
  • Ajani moet van hierdie oordrag in kennis gestel word.