one

Met ontvangs van die vereiste dokumente, word jy op Ajani se plasingslys geplaas:

 • Wie eerste kom word eerste geplaas.
 • Ajani bemark gereeld die beskikbaarheid van studente aan sy databasis van SETA en NAMB goedgekeurde werkgewers.
 • Suksesvolle plasings by werkgewers is onderhewig aan: Vereiste SETA en NAMB werkplekgoedkeuring, beskikbaarheid van poste, produksiebehoeftes, ratio tussen gekwalifiseerde ambagsmanne en leerders, BEE, ekonomiese klimaat en tydperk van die jaar.
 • Ajani kan nie waarborg dat ‘n suksesvolle plasing gaan plaasvind en/of hoe lank dit gaan neem nie. Die gemiddelde tydperk is 2 maande.

two

Onderhoude

 • SETA en NAMB goedgekeurde werkgewer stel Ajani in kennis van beskikbare leerlingposte in die betrokke ambag/te.
 • CV’s word vir seleksie voorsien.
 • Die werkgewer stel Ajani in kennis wie hul vir onderhoud/e wil sien.
 • Ajani stel die student in kennis.
 • Onderhoud
 • Student word in kennis gestel: suksesvol/onsuksesvol.

three

merSETA, Agriseta , Foodbevseta, TETA en W&R Plasings

 • Die Ajani opleidingsverskaffer is by die merSETA geakkrediteer. Om hierdie rede word die studente by werkgewers geplaas met merSETA en NAMB werkplekgoedkeuring.
 • merSETA het ‘n MOU (Memorandum of Understanding) na die Agriseta, Foodbevseta, TETA en W&R.  Daarom kan studente ook by sulke werkgewers geplaas word.

Belangrik om te weet
Agriseta, Foodbevseta, TETA en W&R geakkrediteerde/goedgekeurde  werkgewers neem Ajani studente oor wat daar begin werk.
Dit beteken eenvoudig:  Die werkgewer registreer die NAMB/SETA-leerlingkontrak, monitor en evalueer die leerling en reël sy vaktoets.

four

 

Landswye Plasings en Akkommodasie

 • Studente word landswyd geplaas en herlokeer teen eie onkoste.
 • Akkommodasiekoste is vir die leerder se eie rekening.  Waar 2 of meer studente by dieselfde werkgewer werksaam is word akkommodasiekoste dikwels gedeel.
 • Studente is self verantwoordelik daarvoor om akkommodasie te vind.
 • Sommige werkgewers help studente, waar moontlik, om nabye akkommdasie te vind.

Belangrik om te weet
Volgens die SETA en NAMB regulasies mag geen praktiese werkplekondervinding (praktiese komponent van ambagskwalifikasie) buite die grense van S.A. plaasvind nie.

five

Praktiese Werkplekkomponent

Die standaard NAMB/SETA-leerlingkontrak is 12 maande.

six

Rekordboek

Die rekordboek is kern tot die leerder se praktiese werkplekkomponent.

 • Studente ontvang ‘n rekordboek wanneer hul by die kollege begin.
 • Hierdie boek beweeg saam met die student gedurende sy studies by kollege. Die studente en lektore teken dit soos wat modules voltooi word.
 • Dit gaan saam met die student wanneer hy by die werkgewer begin werk. Dit dien as  bewys van formele opleiding vir die werkgewer en lys waarin die student praktiese werkplekondervinding moet kry.
 • Die rekordboek/logboek moet deur die student en sy mentor geteken word en ook deur die werkgewer gestempel word.

seven

Voltooïng van Praktiese Werkplekkomponent

Jou SETA praktiese werkplekkomponent is voltooi en jou NAMB/SETA-leerlingkontrak weerspieël die vereiste praktiese tydperk. Nou kan jy aansoek doen vir vaktoets.

 • 12 maande vanaf die begindatum op jou kontrak.
 • Jou rekordboek/logboek is deur jou opleidingsinstansie, jouself en jou mentor afgeteken en deur jou werkgewer gestempel.