Ajani plaas reeds ambagstudente sedert 2009. Ajani ondersteun studente deur onderhoude by SETA en NAMB goedgekeurde werkgewers te reël; fasiliteer werkplekgoedkeurings vir werkgewers, administrateer SETA-leerlingkontrakte, reël vaktoetse en reik Rooiseël-sertifikate soos deur die SETA en NAMB voorsien.

Ons Dienste

Plasing van Ambagstudente

100%

SETA-leerlingkontrakte

100%

SETA en NAMB werkplekgoedkeurings

65%

Skakeling met SETA’s, NAMB en werkgewers

95%

Vaktoetse

85%

Rooiseël Sertifikate (Artikel 26D)

87%

Ondersteuningsdiens:

Kontak ons gerus vir enige navrae.

Mev Hes Hitge is verantwoordelik vir die Plasings, Vaktoetse en Rooiseëls van die Meulmaker, Passer & Draaier en Gereedskapsmaker ambagte.
E-pos: Hes@ajani.co.za

Omskep elke student in ‘n gekwalifiseerde ambagsman!

Vrywaring

Die praktiese werktyd komponent en vaktoetsvereistes is sonder kennisgewing onderhewig aan NAMB (National Artisans Moderating Body) wetgewing. NAMB is tans die regulatoriese liggaam van die 23 SETA’s in die land en staan onder die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

Merseta-logo