Kwaliteit Ambagslui

N2-gekwalifiseerd en voltooide Fase 1 – 3 institusionele opleiding.
Studente ondergaan streng toetse om kwaliteit standaard te verseker.

Waarde Toevoeging

Studente word aangestel as eerstejaars met die kennis en vaardighede van ‘n derde jaar.

Opbrengs op Kapitaal

Geen opleidingskoste of plasingsfooi vir die werkgewer nie.

1
1

Welkom by Ajani

Ajani is ‘n privaat geregistreerde maatskappy wat dienste aan ambagstudente ten opsigte van plasing by werkgewers bied. Ajani plaas studente by SETA en NAMB goedgekeurde werkgewers en reël vaktoetse. Slegs studente met hul volledig geslaagde N2-kwalifikasie, voltooide formele institusionele opleiding en opbetaalde rekening by die opleidingsinstelling sal geplaas word. Plasings vir die volgende ambagte word gedoen: meulmaker, elektrisiën, dieselwerktuigkundige, passer and draaier, gereedskapsmaker, sweiser en passer.

Plasing

Alles wat jy omtrent die plasingsproses en vereistes moet weet, SETA-leerlingkontrakte en eie werkgewers.

Lees meer

Werkgewers

Vind uit hoe jou maatskappy kan voordeel trek deur Ajani ambagstudente by jou maatskappy te plaas en as ambagsman te kwalifiseer.

Lees meer

Vaktoets

Alles wat jy omtrent die vaktoets moet weet. Hier is ‘n volledige riglyn rakende die prosesse en vereistes om jou Rooiseël-sertifikaat te bekom.

Lees meer

Die Ajani Dienste:

 • Werwing van SETA & NAMB goedgekeurde werkgewers
 • Reël van onderhoude
 • Administrasie en fasilitering van die NAMB/SETA-leerlingkontrak tussen die werkgewer en leerling.
 • Reël van vaktoetse
 • Oorhandiging van Rooiseël-sertifikate (Artikel 26D)
 • Gereëlde skakeling met werkgewers, SETA’s en NAMB
 • Fasilitering van SETA en NAMB werkplekgoedkeurings

Plasings is onderhewig aan:

 • SETA en NAMB werkplekgoedkeuring
 • Pos Beskikbaarheid
 • Tydperk van die jaar
 • Ratio van gekwalifiseerde ambagsmanne en leerders in die organisasie
 • BEE en ekonomiese klimaat

Geen presiese tyd kan voorsien word vir hoe lank dit sal neem voor ‘n student geplaas word. Die gemiddelde tydperk is sowat 2 maande.

Gegewe bogenoemde, Ajani het tot dusver ‘n 100% sukses met plasings gehad.

Ondersteuningsdiens:

Vir verdere navrae, kontak ons gerus.

Mev Mochzell Potgieter Vakleerling Fasiliteerder vir Ambagte: Elektrisiën, Diesel en Trekker werktuigkundige
E-pos: mochzell@ajani.co.za

Mev Hes Hitge Vakleerling Fasiliteer vir Ambagte: Meulmaker, Gereedskapmaker, Pas en Draaier en Passer  en Sweis ambagte.
E-pos: Hes@ajani.co.za

Kliënte

"We are pleased to participate in this venture which will assist in bridging the gap on the scarcity of qualified Diesel Mechanics in the industry, as well as the development and improvement of skills and the quality of life for South Africans. "

− Unitrans Passenger

"We would like to express our sincere gratitude to Ajani for their dedication to the development of artisans. In the manufacturing industry high quality artisans are critical to the success of the company. York Timbers usually take in Ajani's students for their practical and are never disappointed with the quality of students supplied. We will definitely continue sourcing students and artisans from Ajani!"

− York Timbers

"The back-up, support and management of Ajani is of very high standard and it made it easy for the employer to manage the process. We wish to recommend Ajani without any reservation."

− PG Bison
Vrywaring

Die praktiese werktyd komponent en vaktoetsvereistes is sonder kennisgewing onderhewig aan NAMB (National Artisans Moderating Body) wetgewing. NAMB is tans die regulatoriese liggaam van die 23 SETA’s in die land en staan onder die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding. 

Merseta-logo